North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Saturday, December 18, 2010

การลงทุนหุ้นในแคนาดา TSX 10,000 จุด ครั้งแรก Jul03,09


ตลาด TSX (Toronto Stock Exchange Market) เป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับสองของโลก รองจาก ตลาด Hang seng มีขนาด 10,000 กว่า จุด ณ วันนี้ มีขนาดโตถึง 13,000 กว่าจุด ถือว่า เศรษฐกิจมีความมั่นคงในที่เดียว เมื่อเทียบกับ ตลาดหุ้นเมืองไทย SET  ขนาดประมาณ 1,000 จุด ดังนั้น การลงทุนในหุ้นแคนาดา มีความเสถียรภาพมากกว่า นั่นเอง
อีกทั้ง เวลาของตลาดหุ้น ต่างกับเมืองไทย -13 ถึง -14 ชั่วโมง ซึ่งเราสามารถลงทุนเล่นหุ้นได้ในเวลากลางคืนด้วย


ตลาดหุ้น TSX มีหุ้น และ กองทุนที่มีการบันผลประจำเดือนด้วย ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า หน่วยกองทุน เรียกว่า Unit ไม่ใช่ Stock ส่วนหุ้นสามัญ ก็หน่วยก็คือ หุ้น หรือ Common Stock นั่นเอง  จากกราฟหุ้นกองทุนตัวหนึ่ง มีการจ่ายบันผลรายเดือนถึง 10-18%  (กองทุนจะระดมทุนเงินทำกิจธุรกิจ ได้ประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เลยจ่ายบันผลรายเดือนเอามาดึงดูดนักลงทุน พอธุรกิจใหญ่ 4-5 ปี จะปรับโครงสร้างเป็นบริษัทที่มั่นคง แต่อาจจะมีการปรับรูปแบบการจ่ายบันผลและต้องเสียภาษี) รายละเอียดเพิ่มอ่านได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Income_trust และ http://www.riskmetrics.com/policy/2009canada_trust_conversion

เป้าหมายการลงทุนผมคือ ซื้อเอาบันผล มาใช้ประจำเดือน  ตัวอย่าง ถ้าเราซื้อ 5,000 หุ้น  กองทุนจ่าย หุ้น ละ 0.01$ ก็จะได้เดือนละ $500 หรือ 15,000 บาท ทีเดียว ก็ไม่น้อยทีเดียวเชียวนะ เรียกว่า ลงทุนแบบ Valued investor ได้ทีเดียวนะ

โดยมีการจ่ายบันผลเป็นเงินสด(Cash) ประจำเดือนตามภาพต่อไปนี้ หุ้นละ $0.0956 ประจำทุกเดือน
โดยเอกสารซื้อ ขายหุ้น จะมีการส่งยืนยันการซื้อขายมาด้วยจากธนาคารโบรคเกอร์ตามรูปต่อไปนี้


ทุกอย่างมีเอกสารกำกับการซื้อ ขายทุกครั้งทีเดียวเพื่อเป็นหลักฐาน การซื้อ ขายหุ้น ส่งมาให้ทุกครั้งด้วย
บทความค่อไปจะเป็น ผลงานของการเล่นหุ้นนอกครั้งแรกของผมจะเป็นเช่นไร โปรดติดตาม กำไร หรือ ขาดทุน

No comments:

Post a Comment