North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Saturday, February 19, 2011

รวมบทเรียนการวิเคราะห์หุ้น ด้วยระบบแท่งเทียน (Candlesticks) ด้วยตัวเอง

บทความนี้ รวมบทเรียนการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ด้วยระบบแท่งเทียน (Candlesticks) ด้วยตัวเอง
จะขอรวบรวม VDO สื่อการเรียนรู้ จากแหล่งที่ผมศึกษา โดยจะให้ความรู้แบบว่าแต่ก่อนที่ผมก็ไม่มีความรู้อะไรเลย ที่รวมรวมไว้ อยากให้ได้รับความรู้ในสิ่งเดียวกัน ไม่ให้เกิดการ Loss ของข้อมูลในการเรียนรู้ ไว้ให้ศึกษาตามกันได้อย่างรวดเร็ว ออกตัวนิดหนึ่งว่า ผมไม่ได้เป็น Copy สื่อการเรียนมา หรือ โหลดสื่อขึ้นระบบอินเตอร์เน็ต แค่ นำมารวบรวมให้เป็นระบบ มีประโยชน์ต่อผู้อื่นในการเรียนรู้ ขอขอบคุณ ผู้จัดทำต้นฉบับ ทั้งหมด ผมหาได้ในโลกอินเตอร์เน็ตเท่านั้น


การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยระบบแท่งเทียน ยังสามารถทำได้โดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ซึ่งเราจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานบ้าง เพื่อความเข้าใจในการใช้โปรแกรม โดยจะแนะนำตัวอย่างบทความลำดับถัดไป การใช้โปรแกรมสอบทวน เป็นการตัด การวิเคราะห์ ความรู้ อารมณ์ ของเราในการวิเคราะห์กราฟด้วยตัวเองออก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบกันอีกครั้ง เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น ช้าหน่อย ไม่มั่ว เล่นแบบมีระบบ ดีกว่าครับ อย่าลืมว่า ความรู้ ประดุจดังอาวุธ  รู้เขา รู้เรา รบร้อย ชนะร้อยครับ ลงทุนเรียน ศึกษา ไว้ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกหนึ่งทางเลือกครับ


แหล่งข้อมูล สื่อ มีตามการรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ แนะนำ อ่าน VDO ภาษาไทยก่อน ตามด้วย VDO ภาษาอังกฤษ สุดท้าย หนังสือเรียน Online น่าจะเร็วกว่า

บทเรียน หนังสือเรียน Online

วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นด้วย Candle sticks (http://www.richerstock.net/rs/)

บทเรียน VDO ฉบับภาษาไทย  โดย อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์


 

บทเรียน VDO ฉบับภาษาอังกฤษ


   
 

 

 


 No comments:

Post a Comment