North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Sunday, July 1, 2012

คลีนิครักษาโรคปอดแดง ปอดสุขภาพดี ต้องสีเขียว ปอดแดง ต้องรักษา


   ย้อนความได้เมื่อสมัย ม.5 ตอนสอบเอนทรานซ์ ม. 5  ก็อยากเรียนหมอ แต่ ด้วยโชคชะตาก็ไม่ได้เรียน เนื่องจาก อ่านชีวะไม่จบ ม.6 จึงเลือกแต่ วิศวะ ทุกอันดับ ทั้งที่เรียนชีวะ ได้เกรด 4 ทุกตัว แต่พอได้เรียนวิศวะ แล้วถูกใจ เพราะ ชอบคิด คำนวณ  มากกว่า ไม่ชอบเรียนจำ แต่ หารู้ไม่ว่า เรียนมาแล้วเป็น ลูกจ้าง ราคาแพง ที่ไม่มีทางเป็น "อิสระทางการเงิน" ถ้าไม่รู้จักคำว่า การลงทุน

   วันนี้ ลงทุนตลาดทุน พอเอาตัวรอดได้ ขอสานฝันการเป็น หมอรักษาโรค แต่ ไม่ใช่โรคทางร่างกาย แต่เป็น โรคทางการเงิน ที่เรียกว่า โรคปอดแดง   ที่เกิดจากการลงทุนที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทุนอย่างดีพอ ซึ่งไม่สามาถประเมินความเสี่ยงการลงทุนได้ ซื้อได้ แต่ ไม่สามารถขาย ในจุดที่เหมาะสม นั่นเอง

ลักษณะปอดที่ดี


เทคนิคการสร้างปอดสีเขียว  ง่ายๆ แต่ ทำยาก คือ  ซื้อแล้ว ตัวเขียว ถูกทาง Let profit run  ผิดทาง ตัวแดง Stop loss หยุดการขาดทุน ก่อนการรุกลามของโรคปอดแดง จึงสร้างความเสียหายทางการลงทุน

วิธีการสร้างปอดสีเขียว จะต้องมีความเข้าใจใน การเลือกหุ้น วิเคราะห์พื้นฐานที่ดี และ หาจังหวะเข้าออก โดยมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคคอล ที่ดี

หลายๆ คน คงจะงง ว่า มีความสามารถอะไร เทคนิคอะไร ทำอะไรมาจึงมาเป็น หมอรักษาโรคการเงินได้   เมื่อจบ ป.ตรี วิศวะ  เริ่มเข้าทำงานในวัยอายุ 20 ปี ด้านวิศวกรรมในเครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ใน ตำแหน่ง วิศวกรงานระบบและโครงการ ที่ดูแลระบบ ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ระบบพื้นฐานในการผลิต เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด  ระบบน้ำประปา ระบบแอร์ ดูแลงานทั่วไป หรือ ที่บางคนอาจจะรู้จักว่า GB คือ เจนเนอรอล เบ้ เป็น ระบบที่สำคัญในการผลิต ซึ่งแต่ก่อนไม่เข้าใจว่า  ทำไมต้องรับตำแหน่งนี้ ซึ่งมีปัญหาให้แก้ทุกๆ วัน ทั้งๆ ที่จบด้วยเกียตรนิยม น่าจะได้ ตำแหน่งที่ดี นั่งในห้องแอร์ ไม่ต้องซ่อมเครื่องจักร เปื้อนน้ำมัน เหงื่อออกทุกวัน กลับดึก  วันหยุดสำคัญ ต้องมาทำงาน กลางคืนต้องเข้าโรงงานมาซ่อมเครื่องจักร แก้ไขปัญหาให้สายการผลิตกลับมาเดิน ก่อนรุ่งเช้า

   ต่อมาจึงได้เข้าใจว่า ระบบที่เราดูแล นั้นสำคัญอย่างมาก  ถ้าระบบมีปัญหา จะทำให้ โรงงานไม่สามารถเดินการผลิตได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความเสียหาย หลักล้าน ถึง พันล้าน ทีเดียว โรงงานหยุดการผลิต กำไรลดลงไม่ได้แผนผลิต จึงต้องการคนเก่งคิด เข้ามาดูแล แก้ปัญหานั่นเองในจุดที่สำคัญ ในโรงงาน งานที่ดูแลทั่วไป คือ งานแก้ไขปัญหา ด้วยการวิเคราะห์ ปัญหาจะต้องหายขาด ต้องห้ามเกิดซ้ำสอง     รับผิดชอบปรับปรุงระบบ จนระบบมีความเสถียรภาพเพิ่มทุกปี ด้วยอายุการทำงานซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 8.5 ปี ก่อนเดินทางไปแคนาดา และ ศึกษาต่อปริญญาโท จึงมีความสามารถในการ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างดี ซึ่งได้ นำมาใช้ซ่อมตัวเองในการลงทุนในตลาดทุนได้อย่างดี และ รวดเร็ว   ซึ่งเหมือนกับการวินิจฉัยโรคของหมอ ที่ต้องรักษาโรคคนไข้ให้หายขาด โดยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ มีผล อย่างมีระบบ นั่นเองเพื่อ ไม่ให้ผู้ป่วย ป่วยเรื้อรัง

หลายๆ คน ไม่ยอมหยุดความเสียหาย การขาดทุน ด้วยการวางแผนการลงทุน นำ ตารางความเสียหาย  Loss กับการ Recover Loss มาให้ชมกันครับ


จะเห็นได้ว่า  ถ้าขาดทุน  -50% จะต้องมีกำไร 100%  จึงจะกลับมาเท่าทุน  หลายๆ คนขาดทุน ทนได้แต่ เก็บหุ้น เฝ้ารอความหวัง จะกลับมาเท่าเดิม ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่ ปีไหน ซึ่งเป็นการยากมากทีเดียว เพราะ คนติดหุ้นมาก หลายระดับราคา

ดังนั้น การหยุดการขาดทุน Stop loss เป็น สิ่งจำเป็น  แต่ จะทำไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ แผนที่การนำทาง  (Technical Graph)  และ ไม่มีความสามารถ ความเข้าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลที่ดี รวมทั้ง ไม่มีการออกแบบระบบที่ดี  หรือ ไม่สามารถกำหนดจุด Stop loss จุดซื้อขาย ได้อย่างเหมาะสม ก็ไม่สามารถลงทุนผลตอบแทนที่ดี

ตัวอย่าง  การวางแผนการลงทุนระบบ Entry-Stop loss-Let profit run -Exit


จะเห็นได้ว่า  มีความจำเป็นต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล มีระบบนำทางที่เหมาะสมเพื่อ ประเมินความเสี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงในการลงทุน นำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีได้


   การเรียนรู้ การลงทุนสำหรับนักลงทุน 1 ปี  จะไม่เท่ากับนักลงทุนที่ ลงทุนมา 10 ปี แตกต่างกับด้วย ประสบการณ์ และระยะเวลา นั้นถูกต้อง โดยการนำ ความรู้ที่ถูกต้อง (Knowledge) มา ฝึกฝน( Practice) จนมีความชำนาญ ที่เรีัยกว่า  ทักษะ (Skills)  ต้องใช้เวลาที่เรียกว่า ชั่วโมงบิน   ส่วนตัวลงทุนมาจะครบ 4 ปี อาจจะเท่ากับ คนลงทุน 6-8 ปี เนื่องจากลงทุน 2-3 ตลาด 2 ซีกโลก ซึ่งเคยลงทุนขนาดพักผ่อนไม่เพียงพอ จนล้มป่วยเป็น โรคงูสวัด ที่แคนาดา กันเลยทีเดียว
    ถ้าหากความรู้นั้นไม่ถูกต้อง ก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง จึง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่การเรียนรู้  จากผู้สอน หรือ โค้ช ที่มีประสบการณ์ สามารถลดระยะเวลาการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้  อาจจะลดเวลาจาก 10 ปี ลงมาเป็น 5 ปี หรือ 3 ปี หรือ 2 ปี แทน ดีกว่า ที่เรียกว่า  Investing Road mapการเดินทางโดยอาศัยประสบการณ์การขาดทุนด้วยตัวเอง หรือ บางคนก็ไม่สามารถลงทุนเจอทางสำเร็จ จึงคิดว่า ตลาดหุ้น คือ การพนัน ถ้าเราลงทุนอย่างมีความรู้ ยังยืนยันว่า ตลาดหุ้นไม่ใช่การพนัน แต่ เป็น ตลาดของการทำธุรกิจ แบบหนึ่ง  ตลาดหุ้นนี้ มีคน 90% ขาดทุน แต่ อีก 10% มีกำไร   เงินจะไหลไปสู่กระเป๋าคนที่มีความรู้มากกว่า เคยมีคำกล่าวจากหนังสือบางเล่มที่ว่า  คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น  คนโง่เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง      การเล่นกอล์ฟ ยังมีโปรกอล์ฟจับวงสวิงให้  นักลงทุน ก็เหมือนกัน ก็ต้องมี ครูที่ดี สอนแนะนำให้ จึงจะเดินได้เร็ว ตรงเป้าหมาย

บทสรุป  คลีนิครักษาโรคปอดบวม Polar bear fishing Clinic เปิดบริการทาง Facebook ฟรี ทุกวัน ช่วยแนะนำพอร์ตให้เพื่อน ๆ ที่มี โรคปอดแดง  ด้วยน้ำใจและ เวลาว่างเท่าที่มี

สนใจ รับการรักษา หากลุ่ม Polar bear fishing Clinic ได้ ที่ Facebook แล้วทำการแอดเข้ากลุ่ม จะมี พี่ น้อง กองทัพหมีขาว ที่สามารถเอาตัวรอดในตลาดได้แล้ว แวะเวียนมาเป็น ผู้ช่วยหมอรักษา ให้ด้วยอีกแรง ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ เป็น การทำบุญที่ดี แบบหนึ่ง


หรือ สามารถติดต่อ หมอพี่หมีขาว โดยตรงได้ ที่ Email: polarbearfishingclub@gmail.com
หมอหมีขาว อาจจะไม่ค่อยว่าง เนื่องจากภาระกิจเรียนต่อ แต่ ถ้ามีเวลาว่างจะตอบแนะนำให้ ด้วยความยินดีครับ

3 comments:

 1. อยากทราบวิธีเขียนโปรแกรม เขียว แดง ต้องเริ่มตรงไหนครับ

  ขอบคุณครับ

  ReplyDelete
 2. ขอไปรักษาปอดด้วยคนครับ....ตอนนี้อาการไม่ดีเลยครับมีแต่ ทรุดลงท ขอบคุณครับ
  norarwee_mali@hotmail.com

  ReplyDelete
 3. Quantum Binary Signals

  Get professional trading signals delivered to your mobile phone daily.

  Start following our signals NOW & earn up to 270% per day.

  ReplyDelete