North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Sunday, June 3, 2012

เส้นทางการลงทุนต่างประเทศ Options คนไทย ทำได้ ลงทุน จำกัดขาดทุน แต่ กำไรไม่จำกัด ตอนที่ 2


ตั้งใจ เขียนแนวทางการลงทุนในต่างปรเทศ  USA-Options  ต่อ ตอนที่ 2 ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย  Jun 2012 นี้ และตั้งใจเขียน ในวันวิสาขบูชา  ปี 2555 เป็นทำบุญความรู้ทางปัญญา ให้แก่ นักลงทุนที่สนใจ ให้ลงทุนด้วยความรู้ พอเพียง ไม่ประมาท

หลายคน สงสัยว่า เคยสอนไป นักลงทุนไป กี่คนกัน  สำหรับ Polar bear fishing Club  จุดประสงค์ของการถ่ายทอดความรู้  คือ  สอนให้รู้จักการลงทุน กับ ต่างชาติ  ไม่ให้เอาเงินบ้านเรา ไหลออกจากประเทศ แต่ เป็น การถ่ายทอดพัฒนาความรู้ อย่างเข้าใจให้ สามารถพัฒนานักลงทุนให้มีศักยภาพ ไปยังลงทุนต่างประเทศได้ นำเงิน $ เข้าเมืองไทยบ้านเรา ไม่ต้องพึ่งพา เศรษฐกิจของเมืองไทยบ้านเรา  ครับ  เป็น การช่วยเมืองไทยและพัฒนาคนไทยให้ทัดเทียม ฝรั่ง

ประเภทจำนวนผู้เรียน การถ่ายทอดการลงทุน  ที่ผ่านมาผลการทดสอบ จากการถ่ายทอดระบบการลงทุนไป Sample Lot  300 กว่าคน หลายคนมีกำไรสะสมเพิ่ม หรือ ขาดทุนสะสมน้อยลง มีผลงานพอร์ตสีเขียว เป็นจากระดับที่ลงทุนด้วยความเข้าใจ พอเพียง ไม่ประมาท มีผลตอบแทนอย่างพอเพียง เป็น การทดสอบ ระบบได้ ภูมิใจ (ไม่มีใคร มาต่อว่า ที่ Fanpage )

สำหรับ การพัฒนานักลงทุน (Investor)  มีผู้ติดต่อให้พัฒนาหลักสูตร นักลงทุนเงินล้าน (Millions Investor Program) เรียกชื่อว่าย่อว่า  "MIP"    สำหรับพัฒนาเรียนรู้การลงทุน ขั้นระดับ Basic ไม่เคยลงทุนเลย จนถึงระดับขั้นสูง Advance  ลงทุนในประเทศและโดยเฉพาะ การลงทุนต่างประเทศ   อย่างน้อยให้เทียบเท่า นักลงทุนสิงค์โปร์ ที่ลงทุนไปทั่วโลก แต่ มีประชากรเพียงนิดเดียว แต่มีศักยภาพสูง

หลักสูตรพัฒนานักลงทุนแบบนี้ มีการเรียนการสอนที่ สิงค์โปร์ อเมริกา แคนาดา  ถึงเวลาที่ต้องพัฒนาความสามารถของคนไทยให้มีความสามารถเท่า หรือ เหนือกว่าบ้างแล้ว   นั่น คือ คำถามว่า ำไมต้องใช้การขาดทุน เงินตัวเองเป็นประสบการณ์ หลักแสน หลักล้านบาท  ทำไม ไม่มีโปรแกรม การเรียน การสอน  สร้างนักลงทุน (Investor) ขึ้นมาด้วยการสอน (Coaching) ความรู้ ความคิด การลงทุนอย่างมีระบบให้ จะลดเวลาการเดินทางของการลงทุน และ ลดความสูญเสียจากการขาดทุนอย่างหนัก เมื่อการลงทุนจริง


แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  Millions Investor Program  เพื่อพัฒนานักลงทุนให้มีความรู้ทางพื้นฐาน วิชาการลงทุน (Investment) ทั้งพื้นฐานและทางเทคนิค Fundamental & Technical analysis ที่มีการบริหารเงินทุนและความเสี่ยง (Money and Risk management) เพื่อผลตอบแทนการลงทุน อย่างพอเพียง  และ มีความสุข เหมาะกับ Life Styles   โดย ความร่วมมือ ของ กลุ่มนักลงทุน ที่ลงทุนจริง ในต่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ ให้อย่างแท้จริง  จะแบ่ง เป็น 4 ระดับ

1. MIP Level 1 Stock Market Investing
2. MIP Level 2 TFEX Derivatives Futures
3. MIP Level 3 Global Trading
4. MIP Level 4 USA-Options


มาเข้าเนื้อหาเข้าในการลงทุน Options  ที่มีความเสี่ยงสูง  มีกำไร ไม่จำกัด แต่ จำกัดการขาดทุน  เป็นไปได้ หรือ  ทำอย่างไร มีแนวทางการเรียนรู้และศึกษาอย่างไร

แนวทางการเรียนรู้ Options
จะแนะนำครับ  การลงทุน Options สามารถทำได้ 2 ทิศทาง คือ

1. ทิศทางขาขึ้น Long (Call)  เมื่อหุ้นอ้างอิง มีมูลค่าราคาที่สูงขึ้น
 

จากภาพ หุ้น AAPL เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 2.55% แต่ AAPL Options สามาถทำกำไรได้ ถึง 394% ใน 1 วัน

 
2. ทิศทางขาลง Short (Put)   เมื่อหุ้นอ้างอิง มีมูลค่าราคาที่ต่ำลง

จากภาพ หุ้น AAPL  เปลี่ยนแปลง ลดลง 1.5%  แต่ AAPL Options สามารถทำกำไรได้ ถึง 83% ใน 1 วันหรือ สามารถทำกำไร ได้ 2 ทาง ตามเทคนิค หรือ กลยุทธ์ ที่ลงทุน

แนวทางการใช้การ ลงทุน อย่างเป็นระบบ


หุ้นต่างประเทศ  Apple : APPL ( Underlying Assets)


วิเคราะห์ มองแนวโน้ม Trend  Underlying Asset ให้ออกว่ามีแนวโน้มอย่างไรใช้ กลยุทธ์ การลงทุน Options ให้เหมาะสมกับแนวโน้ม และ ประเมินความเสี่ยงการลงทุน ตามตัวอย่าง

Call options  กับ แนวโน้มขาขึ้น เพื่อทำกำไร


  Put options  กับ แนวโน้มขาลง เพื่อทำกำไร
 

Straddle Options กับ แนวโน้มขึ้น หรือ ลง สามารถทำกำไรได้ 2 ทาง


นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ สำหรับ Non -Trend  หรือ Sideway ที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง มีอีกมายมายตามกลยุทธ์การลงทุน ในแต่สถานการณ์ของตลาด


บทสรุป
การลงทุนต่างประเทศ สำหรับ Options  สามารถลงทุนให้มีกำไร ได้ทั้ง 2 ขา แต่ ต้องมี ระบบ การวิเคราะห์แนวโน้ม  การใช้เครื่องมือ (Tools) รวมทั้ง มีเทคนิค (Tactics) ความเข้าใจ ในการลงทุน หรือ กลยุทธ์การลงทุน (Strategies)  รวมทั้ง การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Risk assessment) และ การจัดการระบบเงิน (Money Management)  ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดได้ มีผลตอบแทน ระดับ มากกว่า 10-1000% ใน 1 วัน   แต่ ถ้าไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ก็จะทำให้ขาดทุนในเวลารวดเร็ว แม้ว่า จะจำกัดการขาดทุนเพียงมูลค่าสัญญา   ดังนั้น การลงทุนที่ถูกต้อง คือ การลงทุนด้วยความรู้ ก่อน  ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้มีประสบการณ์ และ บทเรียน ในการตัดสินใจจะสามารถเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับ

1 comment:

  1. eToro is the #1 forex broker for beginning and professional traders.

    ReplyDelete